#Sever 1#Sever 2
Sự khốn nạn của những đứa học sinh con ông cháu cha

Sự khốn nạn của những đứa học sinh con ông cháu cha

Nội dung phim

Vào giảng dạy lớp học này sẽ được nhiều lương nhiều thưởng hơn. Nhưng cô và các đồng nghiệp đều chẳng ai muốn nhận. Vì lớp đó toàn COCC, tức là con ông cháu cha. Mắng không được, đánh không xong, không chiều được bọn chúng có mà tan nát sự nghiệp. Cuối cùng, hiệu trưởng phải ra tay chỉ lệnh. Và cô cay đắng trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp ấy. Đáng nhẽ ra, như các thấy cô trước, thì chúng chẳng coi ra gì. Nhưng cô ngon và cô đẹp, đã khiến cho vài đôi mắt trở nên ham muốn. Dục vọng khiến cho những đứa trẻ chưa lớn ấy trở nên khốn nạn hơn nữa. Chúng giả vờ mời cô đến nhà dạy thêm, và rồi…

Diễn viên tham gia phim

N/A