#Sever 1#Sever 2
Nằm bất động khi thằng chồng đâm phầm phập vào lồn vợ trẻ

Nằm bất động khi thằng chồng đâm phầm phập vào lồn vợ trẻ

Nội dung phim

Thằng chồng mình là một thằng dâm đãng mình có thể khẳng định điều đó vì mình thấy nó luôn muốn được quan hệ với những người khác giới đặc biệt là khi có vợ có con rồi nó vẫn thường xuyên có tính trăng hoa mà điều đó mình chẳng hề mong muốn một chút nào, chẳng lẽ nó không coi mìn là vợ nó nữa hay sao mà nó lại làm điều đó cơ chứ, cái hôm ấy về nhà nó đã nói với mình rằng muốn cưới thêm một người vợ nữa thực sự mình chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì hay nó định có ý đồ gì đối với mình nữa cơ, nhưng theo như những gì mà mình hiểu thì nó chắc là mong điều gì đó

Diễn viên tham gia phim

N/A