#Sever 1#Sever 2
Đàn ông da màu, những con thú trên giường thực sự

Đàn ông da màu, những con thú trên giường thực sự

Nội dung phim

Đàn ông da màu, những con thú trên giường thực sự. Đó lá sự thật mà tất cả những người đàn bà đều phải công nhận. Ví như trong một khu nghỉ dưỡng nọ. Có một người đàn ông da màu to khỏe đang quần nhau với hai người đàn bà cùng lúc. Quần nhau cuồng điên như thế, mà hắn ta chẳng thấy mệt chút nào. Hết đụ người đàn bà này, một lúc lại rút con cặc ra đâm người đàn bà khác. Khiến cho cả hai người đàn bà ấy đều thỏa mãn mà kêu rên to tướng. Con cặc thì to dài, lên đến tận 30 cm. Cắm vào nhát nào là sâu đến tận đáy nhát đấy. Âm thanh lạch bạch vang dội cả ngày lẫn đêm…

Diễn viên tham gia phim

N/A